Search

Atlas lokacija - razno

Atlas lokacija - razno
Product Code: 3
Price: 0.00€
   - OR -   

Atlas lokacija - razno

- Atlas lokacija je napravljen uz pomoć programa Radio Mobile.
- Za sve lokacije je upotrebljena jedinstvena karta centrirana na lokaciju YU7FA JN95RE tako da lokacije mogu da se upoređuju na istoj karti.
- Za sve lokacije je uzeta ista visina postavljanja antene od 12m
- Za sve lokacije je osetljivost prijemnika postavljena na 0.05µV što predstavlja solidan ali ne i vrhunski prijem.
- Frekvencija 144 - 146 MHz.
- Različite snage i antene
 
Tamno crvenom bojom je označen veoma jak signal.
Crvenom i narandžastom bojom je označen jak signal.
Zelenom bojom je označen slab ali potpuno čitljiv signal.
 
YT0A Rajac KN04CD 350W / 18 dBi antena:
KN04CD Rajac
 
YU7EF Bavanište KN04KT, 50W / 16 dBi:
YU7EF KN04KT
 
YU7EF Bavanište KN04KT, 1000W / 16 dBi antena:
YU7EF 100W
 
E73FDE Velika Ostravica JN94CP 350W / 18 dBi antena:
E73FDE JN94CP
 
7S7V JO65SN, 350W, 18 dBi antena:
7S7V
 
YT1WW KN04FO, 700W, 20 dBi antena:
YT1WW KN04FO
 
YT1WW JN95PD, 700W, 20 dBi antena.
YT1WW JN95PD
 
HG7B JN97LW, 1000W, 18 dBi antena
HG7G JN97LW
 
YU1HFG KN12ET Orlovac, 350W, 18 dBi antena:
Yu1HFG KN12ET
 
YU1HFG KN12DT Spomenik, 350W, 18 dBi antena:
YU1HFG KN12DT
 
YU1YM KN13CV, 350W, 18 dBi antena:
YU1YM KN13CV
 
YT1WP KN04CV
YT1WP
 
YU5C KN03WB, 50W, 15 dBi antena:
YU5C KN03WB
 
Lokacija JN75PS, 350W i 18 dBi antena
JN75PS
 
E7 JN84GK, Klekovača, 350W, 18 dBi antena
 
Klekovača
 
Šta se iz ovih slika vidi a šta ne?
 
Siguran domet bi predstavljalo sve što je označeno tamno crvenom i crvenom bojom sa mogućnošću da se dozovu i neke stanice koje nemaju usmerenu antenu u našem pravcu.
Zelenom bojom je označen domet do stanica koje imaju i antenu usmerenu direktno u našem pravcu.
 
Sa slika se vidi da sve bolje lokacije koje pretenduju na visok plasman trebaju da se lociraju severnije i zapadnije da bi dobacile do centra aktivnosti prema HA, OK S5 i DL.
 
Treba naći kompromis između približavanja OK stanicama i smanjenja broja poena nastalih usled blizine.
 
Sa ovih slika se ne vidi i ono naj bitnije, a to je "operatorski doprinos" i upornost i iskustvo pojedinaca u radu na UKT-u i njihovoj mogućnosti da prime i dozovu i one naj slabije signale.
U "operatorskom doprinosu" "leži" i neuporedivo veći broj veza koje jedna lošija lokacija može da ostvari u odnosu na bolju.
 
Karte je najlakše upoređivati prema tome kako dobacuju do OK stanica, koje donose najviše poena.
To je potreban ali ne i dovoljan uslov za pobedu u takmičenju.
 
Više antenskih sistema u više pravaca mogu značajno popraviti skor ekipe.
 
Naravno čak i sa slabije lokacije je moguće dobaciti i do najudaljenijih OK1 stanica, ali ne u svakom trenutku. Varijacije signala u toku takmičenja mogu da budu i 20 dB.
 
Goran YU1CF
Copyright   2012 - All Right Reserved DUAL Serbia