Search

Atlas lokacija U Srbiji

Atlas lokacija U Srbiji
Product Code: 2
Price: 0.00€
   - OR -   

Atlas lokacija U Srbiji

- Atlas lokacija je napravljen uz pomoć programa Radio Mobile.
- Za sve lokacije je upotrebljena jedinstvena karta centrirana na lokaciju YU7FA JN95RE tako da lokacije mogu da se upoređuju na istoj karti.
- Za sve lokacije je uzeta ista visina postavljanja antene od 12m
- Za sve lokacije je upotrebljena ista antena pojačanja 18 dBi. Toliko pojačanje se postiže sa dve antene od 11el. dužine 6m, što predstavlja prosek bolje opreme.
- Za sve lokacije je upotrebljena ista snaga od 350W, koju predstavlja dobar linear sa GI7B.
- Za sve lokacije je osetljivost prijemnika postavljena na 0.05µV što predstavlja solidan ali ne i vrhunski prijem.
- Frekvencija 144 - 146 MHz.
 
Tamno crvenom bojom je označen veoma jak signal.
Crvenom i narandžastom bojom je označen jak signal.
Zelenom bojom je označen slab ali potpuno čitljiv signal.
 
YU1CF Kući KN03QN
YU1CF Kuci
 
Željin KN03JL:
Željin
 
YU7RQ lokacija JN95VD:
YU7RQ lokacija
 
YU2M Elemir KN05DK:
YU2M Elemir
 
YU2M Dumača KN04OW:
YU2M Dumača
 
YU1EF lokacija KN05CD:
YU1EF lokacija
 
YT5EA lokacija KN04LE:
YT5EA lokacija
 
YU7AJM Lug JN95SE:
YU7AJM Lug
 
YU7AJM Brankovac JN95UD:
YU7AJM Brankovac
 
YU1RA lokacija KN04FP:
YU1RA lokacija
 
Gudurički vis KN05QD:
Gudurički vis
 
Midžor KN13IJ:
Midžor
 
Golija Crni vrh KN03EH:
Golija Crni vrh
 
YU7FA lokacija JN95RE:
YU7FA lokacija
 
Goč KN03KN:
Goč
 
Beljanica KN04UC:
Beljanica
 
Šta se iz ovih slika vidi a šta ne?
 
Siguran domet bi predstavljalo sve što je označeno tamno crvenom i crvenom bojom sa mogućnošću da se dozovu i neke stanice koje nemaju usmerenu antenu u našem pravcu.
Zelenom bojom je označen domet do stanica koje imaju i antenu usmerenu direktno u našem pravcu.
 
Sa slika se vidi da sve bolje lokacije koje pretenduju na visok plasman trebaju da se lociraju severnije i zapadnije da bi dobacile do centra aktivnosti prema HA, OK S5 i DL.
 
Treba naći kompromis između približavanja OK stanicama i smanjenja broja poena nastalih usled blizine.
 
Sa ovih slika se ne vidi i ono naj bitnije, a to je "operatorski doprinos" i upornost i iskustvo pojedinaca u radu na UKT-u i njihovoj mogućnosti da prime i dozovu i one naj slabije signale.
U "operatorskom doprinosu" "leži" i neuporedivo veći broj veza koje jedna lošija lokacija može da ostvari u odnosu na bolju.
 
Karte je najlakše upoređivati prema tome kako dobacuju do OK stanica, koje donose najviše poena.
To je potreban ali ne i dovoljan uslov za pobedu u takmičenju.
 
Više antenskih sistema u više pravaca mogu značajno popraviti skor ekipe.
 
Naravno čak i sa slabije lokacije je moguće dobaciti i do najudaljenijih OK1 stanica, ali ne u svakom trenutku. Varijacije signala u toku takmičenja mogu da budu i 20 dB.
 
Goran YU1CF
Copyright   2012 - All Right Reserved DUAL Serbia